Licogi lại thua lỗ trong năm 2019, vẫn "sa lầy" trong dự án Thịnh Liệt

 

Tổng Công ty Licogi (Licogi, UPCoM: LIC) báo lãi tăng đến 85% so quý 4 nhưng cả năm 2019 lỗ hơn 56 tỷ đồng.
 

Riêng trong quý 4/2019, doanh thu thuần của Licogi tăng 25% ghi nhận gần 984 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng đến 71% lên hơn 113 tỷ đồng, biên lãi gộp trong kỳ cũng được cải thiện từ 8% lên 11%.

Song, Công ty ghi nhận doanh thu chỉ 16 tỷ đồng, giảm 68% so cùng kỳ nhưng chi phí tài chính cũng giảm đến 84% còn 8,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty cũng có khoản lỗ hơn 3 tỷ đồng trong hoạt động liên doanh, liên kết. Sau cùng, Licogi có lãi ròng gần 24 tỷ đồng, tăng mạnh đến 85% so cùng kỳ.

Dù có lãi tăng khủng trong quý 4 nhưng cả năm 2019, Licogi lỗ hơn 56 tỷ đồng do kết quả lỗ của 2 quý đầu năm. Doanh thu thì giảm nhẹ 10% về mức 2.343 tỷ đồng. Khoản lỗ này khiến lỗ luỹ kế tại ngày 31/12/2019 của Công ty lên đến 577 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2016 và 2017 Licogi lỗ lần lượt là 414 tỷ đồng và 66 tỷ đồng.

Tổng Công ty Licogi (Licogi, UPCoM: LIC) báo lãi tăng đến 85% so quý 4 nhưng cả năm 2019 lỗ hơn 56 tỷ đồng.

 

Riêng trong quý 4/2019, doanh thu thuần của Licogi tăng 25% ghi nhận gần 984 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng đến 71% lên hơn 113 tỷ đồng, biên lãi gộp trong kỳ cũng được cải thiện từ 8% lên 11%.

Song, Công ty ghi nhận doanh thu chỉ 16 tỷ đồng, giảm 68% so cùng kỳ nhưng chi phí tài chính cũng giảm đến 84% còn 8,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty cũng có khoản lỗ hơn 3 tỷ đồng trong hoạt động liên doanh, liên kết. Sau cùng, Licogi có lãi ròng gần 24 tỷ đồng, tăng mạnh đến 85% so cùng kỳ.

Dù có lãi tăng khủng trong quý 4 nhưng cả năm 2019, Licogi lỗ hơn 56 tỷ đồng do kết quả lỗ của 2 quý đầu năm. Doanh thu thì giảm nhẹ 10% về mức 2.343 tỷ đồng. Khoản lỗ này khiến lỗ luỹ kế tại ngày 31/12/2019 của Công ty lên đến 577 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2016 và 2017 Licogi lỗ lần lượt là 414 tỷ đồng và 66 tỷ đồng.

 Licogi trở lại lỗ 56 tỷ đồng trong năm 2019, vẫn sa lầy trong khu đô thị Thịnh Liệt

Licogi cho biết, 2019 là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. Để cân bằng lại nguồn tài chính, Công ty sẽ đẩy nhanh công tác thoái vốn tại các công ty con, đồng thời quyết liệt và nhanh chóng hơn trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ lớn, kéo dài nhằm cân đối lại dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Licogi cũng đẩy mạnh triển khai dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt để giải quyết vấn đề về việc làm cho người lao động.

Tại thời điểm cuối năm 2019, Công ty có tổng tài sản hơn 4.416 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 2.137 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 2.279 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Thịnh Liệt số tiền hơn 1.009 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm.

Mặt khác, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn thể hiện gần 1.950 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so đầu năm. Vay nợ và thuê tài chính của Công ty chủ yếu là các khoản ngắn hạn.

Anh Nhi

 

 

Licogi cho biết, 2019 là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. Để cân bằng lại nguồn tài chính, Công ty sẽ đẩy nhanh công tác thoái vốn tại các công ty con, đồng thời quyết liệt và nhanh chóng hơn trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ lớn, kéo dài nhằm cân đối lại dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Licogi cũng đẩy mạnh triển khai dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt để giải quyết vấn đề về việc làm cho người lao động.

Tại thời điểm cuối năm 2019, Công ty có tổng tài sản hơn 4.416 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 2.137 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 2.279 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị Thịnh Liệt số tiền hơn 1.009 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm.

Mặt khác, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn thể hiện gần 1.950 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so đầu năm. Vay nợ và thuê tài chính của Công ty chủ yếu là các khoản ngắn hạn.

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
8042 *